Tepelná čerpadla PZP

Tepelná čerpadla PZP

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „tepelná čerpadla vzduch voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon tepelného čerpadla a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZP pracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

Tepelná čerpadla země - voda

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme jej skrze vhodný výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor tepelného čerpadla pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby. Buď jako horizontální kolektor, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, vhodný zejména pro tepelná čerpadla menších topných výkonů nebo jako vertikální kolektor, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo země voda vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí. Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „tepelná čerpadla země voda“.

Tepelná čerpadla voda - voda

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla voda voda. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla.

Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel voda-voda nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná.

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena z tepelného čerpadla do druhé, vsakovací studny. Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.


Formulář pro setavení základní kalkulace komponenty úsporného systém vytápění s tepelným čerpadlem by měl navrhnout odborník na základě konkrétních parametrů objektu. Se správným návrhem celého systému, Vám rádi bezplatně pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

tel.: +420 602 481 191 nebo email: venta@venta.cz

 

-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 10,1kW - HP3WW10B

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 10,1kW - HP3WW10B
Cena: 155 183 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou určena pro komfortní vytápění a ohřev vody v nových i stávajících rodinných domech ...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 13,1kW - HP3WW12B

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 13,1kW - HP3WW12B
Cena: 163 229 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou určena pro komfortní vytápění a ohřev vody v nových i stávajících rodinných domech ...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 15,2kW - HP3WW14B

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 15,2kW - HP3WW14B
Cena: 167 827 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou určena pro komfortní vytápění a ohřev vody v nových i stávajících rodinných domech ...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 18,2kW - HP3WW18B

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 18,2kW - HP3WW18B
Cena: 175 874 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou určena pro komfortní vytápění a ohřev vody v nových i stávajících rodinných domech ...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 21,5kW - HP3WW22B

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 21,5kW - HP3WW22B
Cena: 180 472 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou určena pro komfortní vytápění a ohřev vody v nových i stávajících rodinných domech ...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 7kW - HP3WW08B

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASMART 7kW - HP3WW08B
Cena: 144 837 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou určena pro komfortní vytápění a ohřev vody v nových i stávajících rodinných domech...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 10,1kW - HP3WW10E

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 10,1kW - HP3WW10E
Cena: 213 807 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASTAR jsou novou generací tepelných čerpadel zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody v r...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 13,1kW - HP3WW12E

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 13,1kW - HP3WW12E
Cena: 220 704 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASTAR jsou novou generací tepelných čerpadel zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody v r...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 15,2kW - HP3WW14E

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 15,2kW - HP3WW14E
Cena: 228 751 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASTAR jsou novou generací tepelných čerpadel zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody v r...
-5%

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 7kW - HP3WW08E

Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR 7kW - HP3WW08E
Cena: 206 910 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla voda-voda AQUASTAR jsou novou generací tepelných čerpadel zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody v r...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 11,8kW - HP3AW12SE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 11,8kW - HP3AW12SE
Cena: 302 319 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 14,6kW - HP3AW14SE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 14,6kW - HP3AW14SE
Cena: 331 056 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 17,5kW - HP3AW18SE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 17,5kW - HP3AW18SE
Cena: 339 103 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 6,2kW - HP3AW06SE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 6,2kW - HP3AW06SE
Cena: 265 535 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 8,3kW - HP3AW08SE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 8,3kW - HP3AW08SE
Cena: 271 282 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 9,8kW - HP3AW10SE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT 9,8kW - HP3AW10SE
Cena: 285 076 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 11,8kW - HP3AW12SER

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 11,8kW - HP3AW12SER
Cena: 343 701 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 14,6kW - HP3AW14SER

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 14,6kW - HP3AW14SER
Cena: 372 438 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 17,5kW - HP3AW18SER

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 17,5kW - HP3AW18SER
Cena: 385 083 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 6,2kW - HP3AW06SER

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 6,2kW - HP3AW06SER
Cena: 302 319 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
-5%

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 8,3kW - HP3AW08SER

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 8,3kW - HP3AW08SER
Cena: 309 216 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů. ...
 
1234

Celkem zboží v kategorii: 77

Topení, plyn

Koupelny a příslušenství
Topení, plyn a voda
Rekuperace vzduchu větrání, čidla a digestoře