Biologické filtry

Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Filtr se doporučuje osadit za čističku odpadních vod EK - S nebo biologický septik SK - EK jako další stupeň čištění odpadní vody. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže. Technické provedení filtru může být upraveno pro konkrétní podmínky (směrové umístění nátokového a odtokového potrubí, příp. úprava výšky dle místních podmínek).

Sleva3%
Ekocis Biologický filtr BF1-EK pro 1-6 osob
Biologický filtr BF1-EK pro 1-6 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na be...
19 967 Kč/ks
20-30 dnů
Sleva3%
Ekocis Biologický filtr BF2-EK pro 6-10 osob
Biologický filtr BF2-EK pro 6-10 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na ...
22 198 Kč/ks
20-30 dnů
Sleva3%
Ekocis Biologický filtr BF3-EK, pro 10-14 osob
Biologický filtr BF3-EK pro 10-14 obyvatele se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uloži...
28 111 Kč/ks
20-30 dnů
Sleva3%
Ekocis Biologický filtr BF4-EK, pro 14-18 osob
Biologický filtr BF4-EK pro 14-18 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na ...
36 365 Kč/ks
20-30 dnů
Sleva3%
Ekocis Biologický filtr BF5-EK pro 18-22 osob
Biologický filtr BF5-EK pro 18-22 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na ...
42 166 Kč/ks
20-30 dnů
 

Celkem zboží v kategorii: 5

Výrobce