Equipe Micro

Equipe Micro

Sleva6%
Sapho MICRO Black 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Bone 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Buena Vista 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Canvas 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Elements Grey 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Elements Taupe 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Evoke Grey 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Evoke Taupe 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Grey 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Havana 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Majesty 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Miramar 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Revival 20x20 (EQ-5) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 593 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Stracciatella Grey 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Stracciatella Taupe 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO Taupe 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
Sleva6%
Sapho MICRO White 20x20 (EQ-3) (bal.= 1 m2)
25 ks v balení, 1 balení = 1 m2, tloušťka 8,5 mm.
1 405 Kč/m2 s DPH
4-6 týdnů
 

Celkem zboží v kategorii: 17