Siko Nano Antislip na keramické dlažby 1l

Nano Antislip je transparentní impregnační nátěr na bázi nano částic, který vytváří na povrchu dlažby mikroporézní vrstvu, zabraňující uklouznutí na mokrém povrchu. Vhodné pro keramické dlažby, přírodní i umělý kámen.

Výrobce-dodavatel Siko
Kód ANTISLIP1
Dostupnost Doručení 2-4 dny
Záruka Záruka 24 měsíců
Vaše cena/ks 999 Kč s DPH

Popis produktu Siko Nano Antislip na keramické dlažby 1l

Nano Antislip brání uklouznutí na mokrém povrchu. Nano Antislip je vhodný pro všechny keramické a minerální povrchy jakými jsou keramické dlažby, různé glazované povrchy či přírodní nebo umělý kámen, které jsou za mokra kluzké a uživatelem je vyžadován dodatečný zvýšený protiskluzAplikací přípravku Nano Antislip se vytváří na ošetřeném povrchu souvislá mikroporézní vrstva, která dlažbu neviditelně zdrsní. Funguje to tak, že přípravek narušuje krystalickou mřížku křemíku a vyplavuje jeho částice z povrchu, přičemž vzniká trvalá nano mikroporézní vrstva. Mikroporézní vrstva za přítomnosti vody zvyšuje tření a zabraňuje či významně snižuje riziko uklouznutí na mokrém povrchu. Nátěr lze aplikovat jak na nové, tak staré dlažby.

Hlavními oblastmi použití jsou prostory, kde může hrozit riziko uklouznutí a současná dlažba nedostatečně splňuje parametry potřebného protiskluzu, např. bazény, aquaparky a wellness centra, hotely, koupelny, šatny, školy, kuchyně, zdravotnická zařízení, potravinářský průmysl, veřejné budovy apod. Nano Antislip je možné použít rovněž na dlážděné chodníky, pěší zóny, stanice MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly atd. Další specifickou oblastí použití mohou být průmyslové provozy s podlahami znečištěnými oleji a jinými kluzkými kapalinami.

Výhody:

  • Ochranná vrstva zvyšuje tření na mokrém povrchu a zastává tak funkci protiskluzových dlažeb
  • Vytvoření protiskluzu R10
  • Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál
  • Cenově dostupné řešení

Způsob aplikace:

Dodržujte návod uvedený na obalu. Ošetřovaný povrch musí být absolutně suchý, bez prachu, mastnoty, vlhkosti, minerálních zbytů, vodní rzi apod. Proto je před aplikací nutné dlažbu důkladně vyčistit. K tomuto účelu doporučujeme použití hloukového čističe keramické dlažby a kamene AquaCleaner 301 . Aplikace přípravku Nano Antislip se doporučuje v rozmezí teplot +10 až +25 °C. K aplikaci použijte molitanový váleček, houbičku nebo štětec a nanášejte Nano Antislip na povrch v rovnoměrné vrstvě. Běhemaplikace Nano Antislip je nutné udržovat povrch po dobu působení přípravku neustále mokrý a přípravek případně doplňovat přetíráním, ideálně v jedné vrstvě. Není vhodné provádět aplikaci na přímém slunci či příliš teplém povrchu. Přípravek Nano Antislip nesmí na dlažbě během aplikace zaschnout, protože by způsobil neodstranitelný matný závoj. Běžná reakce působení přípravku Nano Antislip je 30-60 minut. Po 30-ti minutách povrch zneutralizujte vodou. Pokud reakce není dostatečná, postup opakujte. Na závěr povrch důkladně opláchněte čistou vodou v dostatečném množství. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky kapaliny přípravkuDoba aplikace se liší v závislosti na povaze a typu podkladu, např. u vysoce slinutých dlažeb je možné, že bude nutné dobu aplikace prodloužit nebo opakovat. Po 60 minutách od aplikace je povrch připraven k běžnému užívání.

Přípravek Nano Antislip může způsobit mírné zesvětlení tmavších odstínů keramických dlažeb, stejně tak může způsobit změnu povrchu (zmatnění) zvláště citlivých materiálů jakými jsou leštěný kámen (žula či mramor) a leštěné keramické dlažby.

Vzhledem k široké škále různých povrchů doporučujeme před aplikací provést TEST slučitelnosti přípravku s daným povrchem dlažby.

Přípravek není primárně doporučen k použití na skleněné povrchy (skleněné dlažby a mozaiky) a na leštěné dlažby.

Obsah nebezpečných látek:

kyselina hexafluorokřemičitá

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Žíravost pro kůži kategorie 1B