Tepelná čerpadla PZP

Tepelná čerpadla PZP

Tepelná čerpadla PZP vzduch - voda

Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „tepelná čerpadla vzduch voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon tepelného čerpadla a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZP pracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

Tepelná čerpadla PZP země - voda

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme jej skrze vhodný výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor tepelného čerpadla pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby. Buď jako horizontální kolektor, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, vhodný zejména pro tepelná čerpadla menších topných výkonů nebo jako vertikální kolektor, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo země voda vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí. Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „tepelná čerpadla země voda“.

Tepelná čerpadla PZP voda - voda

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla voda voda. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla.

Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel voda-voda nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná.

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena z tepelného čerpadla do druhé, vsakovací studny. Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.

-20%

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AMBIENT 13kW - HP3AW 08 A

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AMBIENT 13kW - HP3AW 08 A
Cena: 221 672 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla AMBIENT Vám nabízíme ve dvou modelech s rozsahem topného výkonu 4 – 13 kW a 8 – 19 kW. Podle nové směrnice ErP ...
-20%

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AMBIENT 19kW - HP3AW 16 A

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AMBIENT 19kW - HP3AW 16 A
Cena: 241 032 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla AMBIENT Vám nabízíme ve dvou modelech s rozsahem topného výkonu 4 – 13 kW a 8 – 19 kW. Podle nové směrnice ErP ...
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 11,8kW - HP3AW12SE

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 11,8kW - HP3AW12SE
Cena: 254 584 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 14,6kW - HP3AW14SE

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 14,6kW - HP3AW14SE
Cena: 278 784 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 17,5kW - HP3AW18SE

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 17,5kW - HP3AW18SE
Cena: 285 560 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů...
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 6,2kW - HP3AW06SE

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 6,2kW - HP3AW06SE
Cena: 223 608 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 8,3kW - HP3AW08SE

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 8,3kW - HP3AW08SE
Cena: 228 448 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 9,8kW - HP3AW10SE

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT 9,8kW - HP3AW10SE
Cena: 240 064 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 21,5kW - HP3AW22SB

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 21,5kW - HP3AW22SB
Cena: 385 264 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 22 / 30 / 36 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 29,9kW - HP3AW30SB

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 29,9kW - HP3AW30SB
Cena: 433 664 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo s chlazením vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 22 / 30 / 36 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 36,4kW - HP3AW36SB

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AW SPLIT s chlazením 36,4kW - HP3AW36SB
Cena: 483 032 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo s chlazením vzduch-voda split systém ve výkonové řadě 22 / 30 / 36 kW je použitelné pro všechny typy objektů....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 13,1kW - HP3AWX14A

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 13,1kW - HP3AWX14A
Cena: 192 632 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX ARCTIC je zjednodušenou variantou modelu E....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 5,5kW - HP3AWX06A

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 5,5kW - HP3AWX06A
Cena: 161 656 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX ARCTIC je zjednodušenou variantou modelu E....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 7,5kW - HP3AWX08A

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 7,5kW - HP3AWX08A
Cena: 167 464 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX ARCTIC je zjednodušenou variantou modelu E....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 9,2kW - HP3AWX10A

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ARTIC 9,2kW - HP3AWX10A
Cena: 173 272 Kč/ks
 na objednávku
Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX ARCTIC je zjednodušenou variantou modelu E....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 11kW - HP3AWX10ECO2

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 11kW - HP3AWX10ECO2
Cena: 144 232 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla ECONOMIC Comfort jsou vhodná pro objekty s tepelnou ztrátou od 3 do 17 kW....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 13,2kW - HP3AWX14ECO2

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 13,2kW - HP3AWX14ECO2
Cena: 162 624 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla ECONOMIC Comfort jsou vhodná pro objekty s tepelnou ztrátou od 3 do 17 kW....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 6,3kW - HP3AWX06ECO2

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 6,3kW - HP3AWX06ECO2
Cena: 132 616 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla ECONOMIC Comfort jsou vhodná pro objekty s tepelnou ztrátou od 3 do 17 kW....
-20%
Kotlíková dotace

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 8,1kW - HP3AWX08ECO2

Tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda AWX ECONOMIC 8,1kW - HP3AWX08ECO2
Cena: 138 424 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla ECONOMIC Comfort jsou vhodná pro objekty s tepelnou ztrátou od 3 do 17 kW....
-20%

Tepelné čerpadlo PZP země-voda DYNAMIC 16kW - HP3AWX16D

Tepelné čerpadlo PZP země-voda DYNAMIC 16kW - HP3AWX16D
Cena: 221 672 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla DYNAMIC jsou svými výkony vhodná pro objekty s tepelnou ztrátou od 2 do 22 kW. Podle nové směrnice ErP (platné ...
-20%

Tepelné čerpadlo PZP země-voda DYNAMIC 8kW - HP3AWX08D

Tepelné čerpadlo PZP země-voda DYNAMIC 8kW - HP3AWX08D
Cena: 192 632 Kč/ks
 na objednávku
Tepelná čerpadla DYNAMIC jsou svými výkony vhodná pro objekty s tepelnou ztrátou od 2 do 22 kW. Podle nové směrnice ErP (platné ...
 
123

Celkem zboží v kategorii: 47

Koupelny a příslušenství
Topení, plyn a voda
Rekuperace vzduchu větrání, čidla a digestoře