Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty k obsypu, samonosné, plastové

Vodoměrné samonosné plastové šachty slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti). Vodoměrná šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrnou šachtu lze po dohodě se zákazníkem také upravit k použití na zhlaví vrtu, jako šachta pro ukončení vrtané studny pro umístění potřebné technologie.

Vodoměrné šachty od výrobce Ekocis:

Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN (vodovodní přípojky) a navazujícími předpisy. Slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru a potřebné armatury, včetně dostatečného manipulačního prostoru. Vodoměrná šachta je vyrobena z homogenních plastových polypropylenových desek a svařená pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená a vodotěsná nádoba (jímka). Přístup do manipulačního prostoru je umožněn montážním vstupem o průměru 750 mm a výšce 200 mm, který je standardně opatřen plastovým pochozím poklopem. Šachta je opatřena plastovými nášlapy nebo na vyžádání plastovým žebříkem a prostupy pro vodovodní potrubí, prostupy jsou opatřeny průchodkou s O-kroužkem, pro zajištění těsnosti prostupu. Vodoměrnou šachtu dodáváme včetně potřebné dokumentace ke kolaudaci.

Vodoměrné šachty od výrobce Machov:

Nabízíme optimalizovanou řadu vodoměrných šachet. Na základě specifických požadavků Vám vyrobíme vodoměrnou šachtu atypických rozměrůSamozřejmostí každé šachty je pochozí poklop s možností uzamčení, vstupní žebříček pro bezpečný vstup, paleta pro osazení vodoměrné sestavy a průchodky do stěn šachty, které se provádějí na základě budoucího způsobu napojení na vodovodní řád (průměr, dispozice), průchodky jsou opatřeny stahovacími převlečnými maticemi, což zajistí vodotěsný průchod stěnou vodoměrné šachty. Polotovarem pro námi vyráběné vodoměrné šachty jsou polypropylenové desky pouze 1. jakosti (na přání možno použít konstrukční nebo čistý materiál), kde je zaručena 100 % svařitelnost a tím také dlouhá životnostVodoměrné šachty od Bazény Machov vynikají perfektním zpracováním. Čisté a pevné sváry zaručují maximální těsnost a dlouhou životnost. Vodoměrnou šachtu dodáváme včetně potřebné dokumentace ke kolaudaci.

Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 1000/1200-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 1000 /1200-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu ...
7 130 Kč/ks
na dotaz
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 1000/1300-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 1000 /1300-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu ...
7 360 Kč/ks
na dotaz
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 1200/1100-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 1200 /1100-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu ...
7 475 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 1200/1200-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 1200 /1200-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu ...
7 705 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 1200/1300-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 1200 /1300-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu ...
7 935 Kč/ks
na dotaz
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 1200/1500-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 1200 /1500-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu ...
10 465 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ 900/1200/1500-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ 900/1200 /1500-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu ř...
15 525 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ1 1000/1100-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ1 1000 /1100-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu...
6 400 Kč/ks
Skladem: doručení 3-5 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ2 1000/1500-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ2 1000 /1500-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu...
7 935 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ3 1300/1100-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ3 (1300 /1100)-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řá...
7 935 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Vodoměrná šachta VŠ4 1300/1500-EK (k obsypu)
Vodoměrná šachta VŠ4 (1300 /1500)-EK slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řá...
10 695 Kč/ks
na dotaz
MACHOV vodoměrná šachta 1000x1200 mm (k obsypu)
Vodoměrné šachty jsou určeny k osazení vodoměrné sestavy a domovního uzávěru přívodu vody do objektu...
6 800 Kč/ks
Doručení do 10 dnů
MACHOV vodoměrná šachta 1200x1200 mm (k obsypu)
Vodoměrné šachty jsou určeny k osazení vodoměrné sestavy a domovního uzávěru přívodu vody do objektu...
8 400 Kč/ks
Doručení do 10 dnů
MACHOV vodoměrná šachta 1500x1200 mm (k obsypu)
Vodoměrné šachty jsou určeny k osazení vodoměrné sestavy a domovního uzávěru přívodu vody do objektu...
10 501 Kč/ks
Doručení do 10 dnů
 

Celkem zboží v kategorii: 14

Osazení vodoměrných šachet

Stěny šachty jsou osazeny prostupkami s O kroužkem pro vodovodní potrubí. Osa vodovodní přípojky je 150 mm nad dnem. Po protažení vodovodního potrubí a stažení prostupky s O kroužkem je napojení naprosto vodotěsnéUmístění a typ prostupů se řeší po dohodě se zákazníkem (standartní provedení DN 32) Vstupní otvor do vodoměrné šachty o rozměru průměr 750 x 200 nebo 600 x 600 x 200 mm  je opatřen poklopem proti vnikání dešťové a povrchové vody.

Osazení do terénu

  • Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí vodoměrné šachty zvětšené o manipulační prostor).
  • Na dně jámy proveďte vodorovnou základovou desku z betonu tloušťky 100 mm . Rozměry základové desky jsou dány rozměry vodoměrné šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.
  • Usaďte vodoměrnou šachtu na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.
  • Připojte vodovodní přípojku a utáhněte vodotěsně prostupky.
  • Vodoměrnou šachtu začněte obsypávat přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.
  • Vykopanou zeminu zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.
  • Zakrytí vodoměrné šachty (z polypropylenu) je pochozí pro jednu osobu. Zakrytí vodoměrné šachty musí být opatřeno snadno odnímatelným krytem (zabezpečeným nástrojem) o rozměru, který umožní manipulaci ve vodoměrné šachtě. Velikost šachetního nástavce a poklopu je 75x20 nebo 60x60x20 cm. Tímto je dána maximální výška nadloží.
  • Při nebezpečí spodní vody je nutno vodoměrnou šachtu upravit proti spodní vodě, např. límce proti vztlaku, atypické výztuhy apod.