banner

Kotle na tuhá paliva

Realizace na klíč - kotle na tuhá paliva

 

Ikona: Návštěva a zaměření
Návštěva a zaměření
zaměření objektu realizace ZDARMA
Ikona: Konzultace a poradenství
Konzultace a poradenství
pomůžeme Vám s optimalizací ZDARMA
Ikona: Vypracujeme řešení
Vypracujeme řešení
podrobná cenová kalkulace ZDARMA
Ikona: Zrealizujeme
Zrealizujeme
kvalitně a v domluveném termínu

Nabízíme:

 • zaměření objektu realizace ZDARMA!
 • odborné poradenství - pomůžeme Vám s optimalizací topného systému ZDARMA!
 • vypracujeme podrobnou cenovou kalkulaci se zajímavými slevami ZDARMA!
 • realizujeme různé druhy topných systémů: kotle, krbová kamna, krbové vložky
 • zajišťujeme záruční a pozáruční servis
 • zajišťujeme revize kotlů Benekov
 • zajistíme dotace NZU

Neváhejte a kontaktujte nás.


K instalaci kotlů jsme proškoleni

Certifikát 1Certifikát 2Certifikát Benekov 1Certifikát Benekov 2Certifikát Benekov 3Servisní průkaz Benekov

Zákaz kotlů s emisní třídou 1. a 2.

Vlastníte a používáte starší kotel na tuhá paliva? Pak se vás možná týká zákon o ochraně ovzduší, který zakazuje používání všech kotlů 1. a 2. emisní třídy. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Pokud si nejste jisti, zda se legislativní změny vztahují i na váš kotel, stačí nahlédnout na výrobní štítek nebo do dokumentace, kde najdete označení emisní třídy. Od září 2022 mohou v provozu zůstat pouze ty kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Když není možné údaj dohledat, kotel s největší pravděpodobností nevyhovuje a měli byste začít řešit výměnu.


Kolte na tuhá paliva Blaze Harmony

Proč si pořídit kotel od českého výrobce Blaze Harmony?

Mechanická detekce zbytkového paliva
Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu.

Ochrana před nízkoteplotní korozí
Zabudovaný termostat a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. (U vybraných kotlů volitelné příslušenství)

Třípásmový přívod vzduchu
Zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpka, piliny, dřevěné brikety i nižší kvality). Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory
V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou. Díky tomu mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikaná- sobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikláda- cí komoře. Komoru je možné vyměnit.

Špičková regulovatelnost výkonu kotle
Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel během provozu. Nastavení sníženého výkonu zajistí dlouhou dobu hoření v kotli při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Spádované dno zplyňovací komory
Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.


Zplynovací kotle Blaze Harmony na dřevo, brikety, piliny a štěpku

Kotle na dřevo, brikety, piliny a štěpku od společnosti BLAZE HARMONY nabízí unikátní řešení pro vytápění vašeho domu. Patentované technologie a promyšlená konstrukce zplynovacích kotlů umožňují téměř bezobslužný provoz při nízké spotřebě paliva. Dokonalé technické řešení.

Jediný kotel na trhu s třípásmovým přívodem spalovacího vzduchu

Vzájemný poměr vzduchů určuje multifunkční přesuvná clona, ovládaná manuálně nebo lambda sondou prostřednictvím servopohonu. Narozdíl od jiných kotlů na dřevo, u kotlů BLAZE lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (odřezky, štěpka, drobné brikety), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena, vlhčí dřevo).

 1. Zplynovací kotel BLAZE HARMONY Inox 12 až 33 kW
 2. Zplynovací kotel BLAZE COMFORT 15 až 30 kW
 3. Zplynovací kotel BLAZE PRAKTIK 25 a 40 kW

Automatické kotle na pelety Blaze Harmony ROTARY PELL s rotačním hořákem

Automatické kotle na pelety nabízí bezúdržbové spalování pelet. Rotační hořák se samočistící spalovací komorou umožňuje také spalování pelet nižší kvality. Kotle navržené s maximálním důrazem na detail.

 1. Kotel na pelety Rotary Pell Compact 15 až 29 kW
 2. Kotel na pelety Rotary Pell Industrial 70 až 300 kW
 3. Kotel na pelety Rotary Pell Hotair 30 až 100 kW

Kombinované kotle Blaze Harmony na pelety, dřevo, brikety, štěpku a piliny

Kombinované kotle na pelety, dřevo, brikety, štěpku a piliny mají všechny výhody zplynovacích kotlů na dřevo. Patentované řešení hořáku se samočisticí spalovací komorou přináší navíc bezúdržbové spalování pelet, včetně pelet horší kvality.

 1. Kombinovaný kotel Hybrid Biomass 12 až 33 kW
 2. Kombinovaný kotel Blaze Comfort Combi 15 až 30 kW
 3. Kombinovaný kotel Blaze Comfort Praktik Combi 25 a 40 kW

PROHLÉDNOUT


Kotle na tuhá paliva ATMOS

Atmos je rodinná česká firma a v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva. Firma exportuje více než 80% své produkce do zahraničí, především do Německa, Rumunska, Itálie, Francie, Švédska, Rakouska, Polska, Ruska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska atd.

Sortiment zahrnuje kotle na dřevo od 15 do 100 kW, na uhlí a dřevo od 18 do 50 kW, na černé uhlí 25-35 kW, kotle na pelety od 4,5 do 45 ( 60 ) kW a kombinované kotle na zplynování dřeva v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn a ETO ve výkonech od 15 do 35 kW. Výrobky firmy Atmos vzbudily velký zájem mezi uživateli topícími dřevem a instalatéry, pro svou dobrou funkčnost, kvalitu a v neposlední řadě, velice příznivou cenu.


Zplynovací kotle na dřevo ATMOS v kombinaci s hořákem na pelety

Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189


Automatické kotle na pelety

Kotle na pelety Atmos jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na peletky, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety D15P, D20P, D30P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.


Zplynovací kotle na dřevo

Zplynovací kotle Atmos jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.


Automatické kotle na tuhá paliva BENEKOV

Každý zákazník má individuální požadavky na řešení svého topného systému. Vývoji všech kotlů BENEKOV proto vždy předchází důsledná analýza trhu, aktuálních požadavků zákazníků a nejnovějších technologických trendů, tak abychom mohli nabídnout řešení kvalitního vytápění co nejširšímu okruhu uživatelů. Naše firma patří v evropském měřítku mezi průkopníky ve vývoji univerzálních automatických kotlů na tuhá paliva.


Automatické kotle na dřevní pelety

Kotle Benekov řady C jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu své kotelny. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na evropském trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i větší objekty, kotle lze instalovat v kaskádách až do 400 kW.


Automatické kotle na uhlí

Kotle této řady jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu otopné soustavy. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na českém trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Nadstandardně velký objem popelníku v kombinaci s velkým zásobníkem paliva umožňuje obsluhovat kotel v intervalu jednou za 5 až 14 dní podle intenzity vytápění. Řídící jednotka Siemens umožňuje doplnění kotlů o celou řadu přídavných zařízení, které výrazně zvyšují účinnost celého topného systému a snižují nároky na obsluhu kotle.


Kotle na dřevo a uhlí

Řada kotlů Benekov B je nejlepší řešení pro zákazníky, kteří chtějí topit v moderním kotli na uhlí za nejnižší cenu. Kotle řady B dosahují špičkové parametry emisí a účinnosti. Pro zákazníky, kteří chtějí ovládat pouze jeden topný okruh a hledají co nejjednodušší řešení, je tento model optimální volba. K řídící jednotce BENEKOV EM800 lze na přání zakoupil modul pro ovládání kotle přes internet. Pro uznání prodloužené záruky je nutno kotel zapojit podle schématu číslo 16. Rozsah výkonu 15 až 49 kW umožňuje výrobky této řady vytápět malé rodinné domy i větší budovy jako jsou školy, výrobní haly, skladovací prostory atd. 

Jednookruhové kondenzační kotle Geminox THRs 

Již čtvrtá generace kondenzačních kotlů s označením THRs (Trés Haut Rendement - velmi vysoká účinnost) s řídící jednotkou Siemens LMS je určena všude tam, kde je dosažení ideální tepelné pohody s minimálními provozními náklady jednoznačnou prioritou.

Vysoce kvalitní konstrukční prvky kotle, jako jsou například patentovaný nerezový hořák, nerezový velkoplošný výměník nebo nerezový zásobník teplé vody doplňuje nejmodernější řídící jednotka Siemens LMS. Vedle standardních spalovacích a bezpečnostních funkcí řídí jeden i více topných okruhů včetně přípravy teplé vody. Základním vybavením automatiky jsou také funkce solárního ohřevu, případná kombinace s alternativními zdroji nebo řízení kaskád. Širokou paletu výkonových variant doplňují dvouokruhová zapojení nebo různé kombinace s ohřevem vody. Nabídka musí pokrývat přání i těch nejnáročnějších zákazníků.

Dvouokruhové kondenzační kotle Geminox THRs DC

Samostatnou kategorií v nabídce vysoce úsporných kondenzačních kotlů Geminox je unikátní model THRs DC. Název THRs je odvozen z francouzského Trés Haut Rendement = velmi vysoká účinnost, ve spojení s nejmodernější řídící jednotkou Siemens LMS. Označení DC znamená Double Circuit = dva okruhy.

Dlouholeté zkušenosti výrobce spojené s důsledným průzkumem trhu a trvalou péčí o zákazníky umožnily vyvinout výrobek, který úspěšně splňuje veškeré požadavky moderního bydlení v rodinném domě:

 • vytápění přímého topného okruhu (obvykle radiátory)
 • vytápění směšovaného topného okruhu (obvykle podlahové vytápění)
 • příprava teplé vody pro 1 – 2 koupelny s možností cirkulace
 • solární systém přípravy teplé vody
 • možnost ohřevu bazénu

Kondenzační kotle Geminox ZEM

Současné ceny plynu posunuly použití kondenzační techniky i do těch aplikací, ve kterých to bylo ještě před nedávnem nemyslitelné. Kondenzační kotle různé technické i kvalitativní úrovně začaly houfně nahrazovat dosluhující klasické nástěnné spotřebiče, které byly instalovány při plošné plynofikaci v 90. letech. Další nově otevřenou oblastí se stala hromadná výstavba.

Pro tyto a jim podobné aplikace je určena řada kondenzačních kotlů střední třídy ZEM. Tyto kotle jsou vynikající alternativou všude tam, kde nelze využít všechny funkce typové řady kondenzačních kotlů SERADENS nebo THRs. 

Kotle ZEM jsou osazeny zjednodušenou variantou řídicí jednotky Siemens LMU34, která je určena pouze pro jeden přímý topný okruh. Použití této jednotky v kombinaci s 3rychlostním oběhovým čerpadlem umožnilo výrazné snížení ceny kotle při zachování všech konstrukčních předností kondenzační techniky Geminox. V řídicí jednotce LMU34 je integrována adaptabilní ekvitermní regulace, která optimalizuje tepelnou pohodu ve vytápěném objektu a výrazně se podílí na vysoké ekonomice provozu kotlů ZEM.

Kontaktujte nás