banner

Plynové kotle a elektrokotle na klíč

Realizace na klíč - plynové kotle, elektrokotle

 

Ikona: Návštěva a zaměření
Návštěva a zaměření
zaměření objektu realizace ZDARMA
Ikona: Konzultace a poradenství
Konzultace a poradenství
pomůžeme Vám s optimalizací ZDARMA
Ikona: Vypracujeme řešení
Vypracujeme řešení
podrobná cenová kalkulace ZDARMA
Ikona: Zrealizujeme
Zrealizujeme
kvalitně a v domluveném termínu

Nabízíme:

  • zaměření objektu realizace ZDARMA
  • odborné poradenství - pomůžeme Vám s optimalizací topného systému ZDARMA
  • vypracujeme podrobnou cenovou kalkulaci se zajímavými slevami ZDARMA
  • realizujeme instalace plynových kotlů a elktrokotlů Protherm, Wolf
  • zajišťujeme záruční a pozáruční servis
  • zajistíme dotace NZU

Neváhejte a kontaktujte nás.

 

Co jsou plynové kotle?

Plynový kotel je druh topného kotle, v němž se spalováním plynných paliv vyvíjí teplo, kterým se ohřívá teplonosná látka (voda nebo nemrznoucí kapalina). Plynové kotle jsou vhodné pro domácnosti i pro jiné rozsáhlejší budovy. Jejich výhodou je schopnost úsporně vytápět zvolený prostor a také úsporně ohřívat vodu. Vytápění plynovým kotlem patří k ekologickému a efektivnímu způsobu vytápění. V kotlech se topí zemním plynem, propanem nebo propan-butanem. Regulaci a provoz kotle zajišťuje moderní elektronická řídící jednotka. Právě plyn a propan spolu s naftou a benzínem patří k těm nejvýhřevnějším palivům.

Kondenzační a klasický plynový kotel

Dále se kotle dělí na klasické plynové kotle a kondenzační plynové kotle. Kondenzační kotel se od normálního kotle liší tím, že dokáže využít i část energie, kterou by jinak kotel ztratil. Při spalování plynu vzniká v kotli chemickou reakcí určité množství vody v podobě vodní páry. Ta spolu s oxidem uhličitým a dalšími produkty hoření tvoří spaliny a je odváděna z kotle komínem do ovzduší. Jenže kondenzační kotle dokáží využít i kondenzační teplo této páry. Umožňuje to jejich pracovní teplota, která je nižší než teplota varu vody za běžného tlaku. Jestliže se spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství, ke kondenzaci obsažené vodní páry ve výměníku a k dodatečnému ohřátí topné vody. Díky tomuto procesu dosahuje teoreticky normativního využití až 108 % a spotřeba plynu může klesnout až o 20 %. Cena kondenzačního kotle je však mnohdy až dvakrát vyšší než cena klasického kotle.


Kondenzační plynové kotle Protherm

Plynové kondenzační kotle Protherm jsou léty prověřené, spolehlivé a cenově dostupné. Zajistí vám příjemné teplo a dostatek teplé vody pro vaše maximální pohodlí. Nabízíme širokou škálu plynových kondenzačních kotlů a to i s možností vestavěného zásobníku teplé vody nebo s průtokovým ohřevem. Na pořízení našich kondenzačních kotlů můžete využít některý z dotačních programů.


Nástěnné a stacionární plynové kotle Buderus

Nabídka zahrnuje kotle na zemní plyn, na propan, Ex.LTO i pevná paliva. Kromě kotlů si zákazníci mohou pořídit zásobníkové ohřívače TUV, regulační přístroje, kogenerační jednotky, solární panely, tepelná čerpadla a širokou škálu otopných těles.

Nástěnné kondenzační kotle Buderus pro obytné budovy a průmyslové využití jsou nejen výkonné, ale také šetří místo. Jejich technika je mimořádně efektivní a je možné ji snadno zapojit do spolehlivého systému s obnovitelnými energiemi. Se stacionárními plynovými kondenzačními kotli Buderus se rozhodujete pro spolehlivost a efektivnost v otopném systému. Modulární technika splňuje i při průmyslovém použití a při stavbě nájemního bydlení vysoké nároky pro budoucnost a je možné ji snadno kombinovat s obnovitelnými energiemi.


Elektrokotle

Oproti vytápění plynem nebo tuhými palivy jsou hlavní výhodou elektrokotlů nízké pořizovací náklady a vysoká účinnost. Plusem je také to, že nepotřebují vybudovat přípojku plynu, vyřešit odvod zplodin ani revize nebo pravidelné údržby. Jejich provoz se však může prodražit. Viníkem je vysoká cena elektřiny. Nejčastěji se proto elektrokotle používají v oblastech bez přípojky plynu, v nově zrekonstruovaných bytech a dobře tepelně izolovaných novostavbách, které nejsou energicky náročné. Nízkoenergetické stavby dokáže elektrokotel vytopit bez problémů, a obvykle dokonce i bez zbytečně velkých nákladů. Teplo tam nemá mnoho cest, kudy by mohlo uniknout.

Elektrokotel se užívá často také jako doplňkový zdroj ve vytápěcí soustavě, kde je základním topidlem tradiční kotel na plyn nebo na tuhá paliva. Elektrokotel v tomto případě funguje jako podpora ve zvlášť chladných obdobích, kdy výkon základního kotle nestačí, nebo v obdobích, kdy je třeba jen přitápět a spuštění velkého kotle by bylo neefektivní.

Mezi další přednosti elektrokotlů patří ekologičnost. Při jejich provozu nevznikají skleníkové ani žádné jiné nebezpečné plyny. Elektrické kotle jsou většinou závěsná menší zařízení, která nejsou náročná na obsluhu, mají snadnou regulaci a nepotřebují komín pro odvod zplodin. Elektrokotle jsou také bezobslužné. Není třeba se o jejich provoz starat přikládáním. Tepla v domácnosti se tedy, stejně jako u plynových kotlů, dosahuje zcela bez námahy. Tento systém vytápění také nevíří ve vzduchu obsažené prachové částice a výkaly roztočů, čímž výrazně přispívá ke správnému mikroklimatu a má příznivý vliv na lidský organismus.


Závěsné elektrické kotle Protherm RAY pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

Závěsné elektrokotle RAY nabízí moderní vytápění bytů a rodinných domů. Provoz kotle je velmi jednoduchý a tichý. Kotle jsou již z výroby kompletně vybaveny všemi provozními a bezpečnostními prvky včetně základní regulace. Elektrokotle RAY mají eBus komunikační rozhraní, plynulou modulaci výkonu a vestavěnou základní ekvitermní regulaci

Kontaktujte nás