Solární kolektory

Vnitřní konstrukce plochých solárních kolektorů

plochých kolektorů Regulus používáme 2 základní typy vnitřní konstrukce kolektorů. Prvním typem jsou tzv. „lyrové“. Nemrznoucí kapalina je do kolektoru přiváděna spodní ležatou rozvodnou trubkou, ze které se kapalina rozděluje do jednotlivých svislých trubek, které jsou přímo navařeny na absorbéru. Kapalina, která proteče svislými trubkami, je přiváděna do horní ležaté sběrné trubky a tou je odváděna z kolektou. Kolektory se navzájem připojují tzv. sérioparalelním zapojením, které umožňuje spojit do jednoho pole až 8 kolektorů, aniž by se zvyšovala tlaková ztráta kolektorů a bylo nutné použít silné oběhové čerpadlo. 

Druhým používaným typem vnitřní konstrukce plochého kolektoru je tzv. „dvojlyra“. Kolektor je rozdělen na 2 hydraulické poloviny, jednou polovinou proudí kapalina směrem k dolní části kolektoru, kde je sběrnou vodorovnou trubicí převáděna do druhé poloviny kolektoru, ve která kapalina proudí nahoru k výstupu kolektoru. Kolektory se spojují do sériového zapojení - výstup z jednoho kolektoru je vstupem druhého kolektoru. Výhodou tohoto zapojení je možnost dosažení velkého teplotního rozdílu mezi vstupní teplotou kapaliny do kolektorového pole a výstupní teplotu kapaliny z kolektorového pole. To může být výhoda v systémech, kde je požadavek na rychlé dosažení vyšší výstupní teploty kolektorů. Vyšší výstupní teplota ale znamená mírné snížení účinnosti kolektorového pole. Hlavní nevýhodou sériového zapojení kolektorů je vyšší tlaková ztráta takto zapojených kolektorů, proto je možné takto spojit pouze 4 kolektory, jinak by se do solárního systému muselo navrhnout silné oběhové čerpadlo, což by znamenalo zvýšení elektrického příkonu na provoz solárního systému. Tento typ kolektorů je vzhledem k hydraulickému rozvodu v kolektoru možné použít jak na svislou, tak na ležatou montáž.

 

Solární kolektory

Sleva14%
DOTACE
REALIZACE NA KLÍČ
Ivar CS Plochý rámový solární kolektor IVAR.SOLAR 260 M4
Plochý kolektor s trubkovými vývody (Cu 22), určený pro vertikální montáž v solárních systémech s ob...
21 322 Kč/ks s DPH
3-5 dnů
Sleva17%
DOTACE
REALIZACE NA KLÍČ
Regulus Sluneční kolektor KPG1
Plochý kolektor určený k vertikální i horizontální montáži nad střešní krytinu. Lyrový absorbér s vy...
17 977 Kč/ks s DPH
3-5 dnů
Sleva17%
DOTACE
REALIZACE NA KLÍČ
Regulus Sluneční kolektor KPG1H  11427
Plochý kolektor určený k horizontální montáži nad střešní krytinu. Lyrový horizontální absorbér s vy...
18 379 Kč/ks s DPH
3-5 dnů
Sleva17%
DOTACE
REALIZACE NA KLÍČ
Regulus Sluneční kolektor KPS1  16277
Solární kolektor pro instalaci na stojato, rozměry 2037 x 1036 x 90 mm, plocha apertury 1,91 m2, obj...
11 037 Kč/ks s DPH
3-5 dnů
Sleva17%
DOTACE
REALIZACE NA KLÍČ
Regulus Sluneční kolektor KPS11 (16278)
Solární kolektor KPS11 pro instalaci na stojato, rozměry 2037 x 1235 x 90 mm, plocha apertury 2,3 m2...
12 855 Kč/ks s DPH
3-5 dnů
 

Celkem zboží v kategorii: 5