banner

Fotovoltaika a solární systémy na klíč

Realizace na klíč - solární systémy, fotovoltaická elektrárna

 

Ikona: Návštěva a zaměření
Návštěva a zaměření
zaměření objektu realizace ZDARMA
Ikona: Konzultace a poradenství
Konzultace a poradenství
pomůžeme Vám s optimalizací ZDARMA
Ikona: Vypracujeme řešení
Vypracujeme řešení
podrobná cenová kalkulace ZDARMA
Ikona: Zrealizujeme
Zrealizujeme
kvalitně a v domluveném termínu

Nabízíme:

 • zaměření objektu realizace ZDARMA
 • odborné poradenství - pomůžeme Vám s optimalizací solárního systému ZDARMA
 • vypracujeme podrobnou cenovou kalkulaci se zajímavými slevami pro Vás ZDARMA
 • realizujeme různé druhy solárních a FVE systémů: solární ohřev TUV, solární ohřev TUV + přitápění objektu + vytápění bazénu, FV elektrárna s distribucí nebo bez distribuce do sítě, FVE ohřev vody
 • zajišťujeme záruční a pozáruční servis
 • zajistíme dotace NZU

Neváhejte a kontaktujte nás.


Fotovoltaika Benekov - moderní a výkonná

V roce 2018 Benekov spojil síly s obchodním partnerem specializovaným na projekci a dodávky služeb a zařízení v oblasti solárních energií a vytvořili jsme společně novou koncepci BENEKOV ESCO. Její součástí je nabídka kompletních služeb úspor energií pro rodinné domy, obce nebo firmy. Klíčové je spojení technologie výroby tepla (z automatických kotlů na uhlí a pelety) s technologií výroby elektřiny z FVE. Nejsme „zelení fanatici“ a domníváme se, že energie Slunce nemá být v naší geografické poloze základní prvek energetiky, ale jeho doplněk. Vnímáme současný enormní tlak v EU na podporu obnovitelných zdrojů, která vede k masivní dotační podpoře instalací fotovoltaiky. To zcela mění situaci na trhu. Kdo si dnes dokáže vyřídit dotaci na instalaci dobře naprojektované kombinace výroby tepla a elektřiny, má šanci ušetřit výrazné provozní náklady. To se týká jak majitelů rodinných domů, tak i provozovatelů velkých budov, například škol nebo výrobních hal. S ohledem na probíhající rychlý růst cen elektřiny a očekávaný skokový nárůst v roce 2022 považujeme fotovoltaiku při využití dotací za ekonomicky mimořádně zajímavé řešení. Ve spolupráci s BENEKOV ESCO partnery nabízíme majitelům nebo provozovatelům nemovitostí realizace úspor energií s rychlou dobou návratnosti investice. U větších objektů standardně pomáháme s řešením tzv. EPC projektů.

Nabízíme

 • Kompletní technické řešení celé FVE, individuálně řešené na míru pro každého uživatele po célé ČR.
 • Unikátní kombinaci technických prvků, kterou jiní dodavatelé v ČR neznají nebo nenabízí.
 • Firmám a obcím pomáháme s vyřízením dotací na jejich investice.
 • Spolupracujeme se sítí BENEKOV ESCO partnerů, kteří mají znalosti nejen FVE, ale rovněž tepelné techniky a umí obě energie „zkrotit“ a vzájemně propojit ku prospěchu zákazníka. 

Pro naše FVE využíváme výhradně monokrystalické panely, dlouhodobě ověřené provozem v ČR na desítkách MW instalovaného výkonu. Robustní konstrukce se zatížením až do 5400 Pa, antireflexní sklo a technicky ověřená funkčnost i při nízké radiaci zajišťují spolehlivý výkon FVE při běžném provozu i při zhoršených podmínkách.

Fotovoltaická elektrárna Benekov s moderním bateriovým úložištěm

 • Komplexní řešení pro firmy, obce a rodinné domy
 • Úspora až 20 000 Kč ročně v rodinném domě
 • Návratnost investice do 10 let
 • Kompletní dodání fotovoltaiky na klíč po celé ČR
 • Dotace vyřídíme celé za Vás, nemusíte se o nic starat
 • Moderní chytré bateriové úložiště
 • Vysoce účinné střídače s minimální vlastní spotřebou
 • Splňuje technické standardy komunitní energetiky

Proč investovat do fotovoltaické elektrárny?

 • Získáte vlastní zdroj výroby elektrické energie nezávislý na politické nebo ekonomické situaci.
 • Investice do FVE jsou v ČR masivně podporovány dotacemi a díky tomu lze dosáhnout zajímavé doby návratnosti. Bez dotací by byl rozvoj oboru velmi pomalý.
 • Vhodně navržená FV elektrárna pokryje většinu výroby elektřiny potřebné k provozu spotřebičů v domácnosti.
 • S ohledem na tlak proti levným zdrojům elektřiny v celé EU lze očekávat výrazný růst cen elektřiny i v České republice. Největší skokový růst se očekává v roce 2022 v souvislosti s odpojením přibližně 20 % kapacit výroby elektřiny z nejlevnějších zdrojů v Německu, na jehož energetickou soustavu je naše země napojená.
 • Vhodně navržené technické řešení umožňuje zabezpečit rodinný dům proti blackoutům.
 • Dobře navržená FV elektrárna pro rodinný dům umožňuje dosáhnout doby návratnosti investice (v současných cenách a s využitím dotací) přibližně 10 let. To je výrazně efektivnější využití vlastních úspor než ponechat peníze na běžném účtu v bance.

Proč fotovoltaickou elektrárnu od Benekov?

 • U každé elektrárny je prováděna individuální nabídka technického řešení, která zohledňuje stav sítě, lokalitu a způsob využívání výroby tepla v domě.
 • FV elektrárny BENEKOV využívají unikátní technické řešení (kombinace panelů, střídačů, kapacitu baterií a energy optimizerů), které není na trhu běžně dostupné.
 • FV elektrárna BENEKOV bude splňovat podmínku využití 70 % vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu i ve skutečnosti, ne pouze v teoretickém výpočtu.


Co to jsou solární systémy?

Solární systémy od firmy Regulus pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které předávají do teplonosné kapaliny a tuto tepelnou energii je možné dále využít. Oproti ostatním obnovitelným i neobnovitelným zdrojům dokáže dodávat energii téměř zadarmo, bez dalších výrazných provozních nákladů. Na rozdíl od fotovoltaických systémů, které sluneční záření přímo přeměňují na elektřinu s účinností max. 15%, dokážou fototermické systémy (přeměna slunečního záření na teplo) využít až 80% energie ze slunečního záření, celoroční průměrná účinnost včetně zimy bývá cca 50-60%.


Úspora energie a návratnost u solárních systémů

Při průměrném množství sluneční energie, které na ČR za 1 rok dopadne - cca 1000 kWh na metr čtvereční (v přepočetu na průměrnou cenu elektrické energie je to cca 3000 Kč), lze tedy instalací solárního systému ušetřit velkou část nákladů na přípravu teplé vody, vytápění objektu, ohřev bazénu a jiných technologických zařízeních s potřebou tepla a to při minimálních provozních nákladech. Solární systém Regulus se vzhledem k použití kvalitních materiálů a komponent vyznačuje extrémně dlouhou životností přesahující 25 let, životnost těchto systémů je tedy několikanásobně delší než jejich návratnost.

Na co se solární systémy používají?

Solární systémy se nejčastěji používají pro ohřev teplé vody. Tato řešení jsou velice výhodná, neboť teplá voda je na rozdíl od vytápění objektu potřeba celoročně, tzn. i v době, kdy je k dispozici nejvíce slunečního záření.
Další typická řešení solárních systémů jsou kombinace ohřevu vody a přitápění, kdy je solární systém zapojen nejčastěji do kombinované akumulační nádrže, která pak dále zajišťuje přípravu teplé vody a vytápění objektu.
Z hlediska přitápění není solární systém zdaleka tak efektivní jako například tepelná čerpadla, nicméně u objektů, které jsou dobře zaizolovány, zejména nízkoenergetické a pasivní domy, lze kromě úspor na teplé vodě solárním systémem ušetřit i desítky procent nákladů na vytápění objektu. Podmínkou pro využití solárního systému pro přitápění je nízkoteplotní otopná soustava, jako je například podlahové vytápění, nebo otopná tělesa navržená pro provozní teploty do 55°C.
Solární systémy lze samozřejmě velmi dobře využít také pro ohřev bazénů, a to jak venkovních sezónních, tak vnitřních provozovaných celoročně, u kterých se ale musí počítat také s dohřevem od klasického zdroje energie - slunce totiž sice svítí zadarmo, ale bohužel ne stále.

Další aplikace a detailnější informace o využití solárních systémů jsou Vám k dispozici v sekci řešení pro rodinné domy nebo v sekci řešení pro bytové domy.

Z čeho se solární systémy skládají

Základní komponentou solárního systému je sluneční kolektor, který dokáže zachytit sluneční záření a přeměnit jej na teplo. Zachycené teplo v kolektoru je pak dále odváděno speciální nemrznoucí solární kapalinou do spotřebiče solární energie.  Spotřebič solární energie je nejčastěji zásobník teplé vody, ve kterém se přímo ohřívá užitková voda, nebo to může být akumulační nádrž, ve které se ohřívá otopná voda pro vytápění objektu, a nebo tu může být například bazén.

Pro dohřev teplé vody nebo vytápění je vždy nutné k solárnímu systému instalovat klasický dohřívací zdroj, na obrázku je to elektrická topné těleso, které se většinou instaluje přímo do solárního zásobníku či akumulační nádrže. Aby bylo možno přenášet teplo z kolektorů do zásobníku, musí být součástí každého solárního systému oběhové čerpadlo, které zajišťuje cirkulaci solárního okruhu. Oběhové čerpadlo je součástí solární čerpadlové skupiny, ve které jsou další nutné komponenty solárního okruhu - pojistný ventil, průtokoměr, zpětná klapka, plnicí armatury, atd. Do čerpadlové skupiny je také zapojena solární expanzní nádoba.

Jelikož solární systém může zásobník nahřát i na teploty kolem 90°C, je nutné na výstup teplé vody ze zásobníku nebo akumulační nádrže instalovat termostatický směšovací ventil (6), který udržuje výstupní teplou vodu na bezpečných teplotách.


Návrh solárního systému

Na správném návrhu počtu a typu kolektorů a návrhu typu a velikosti zásobníku či akumulace závisí funkčnost celého systému. Tyto komponenty by tedy měl navrhnout odborník na základě konkrétních parametrů objektu. Se správným návrhem celého systému přímo pro Váš objekt Vám rádi bezplatně pomůžeme, stačí vyplnit tento dotazník pro sestavení kalkulace.

Jsme připraveni Vám navrhnout a dodat kompletní solární systém skládající se ze špičkových komponent, které jsou testovány a certifikovány, a ve spolupráci s našimi partnerskými proškolenými a certifikovanými montážními firmami ho pak namontovat do Vašeho objektu.

Akční sestavy solárních systémů

Nakupujte výhodně a pořiďte si jednu z akčních sestav solárního ohřevu i s kotlíkovou dotací. Sestavy solárního ohřevu vody obsahují solární kolektory, akumulační nádrž a nezbytné příslušenství pro správné fungování systému solárního ohřevu vody pro většinu rodinných domů.

Příklad: solární ohřev TUV a přitápění objektu pro 3-5 osob:

Kontaktujte nás