Biologické filtry

Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Filtr se doporučuje osadit za čističku odpadních vod EK - S nebo biologický septik SK - EK jako další stupeň čištění odpadní vody. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže. Technické provedení filtru může být upraveno pro konkrétní podmínky (směrové umístění nátokového a odtokového potrubí, příp. úprava výšky dle místních podmínek).

Biologické filtry

Sleva3%
REALIZACE NA KLÍČ
Ekocis Biologický filtr BF1-EK pro 1-6 osob
Biologický filtr se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Účinnost v kombinaci se septikem nebo ...
21 752 Kč/ks s DPH
20 dnů
Sleva3%
REALIZACE NA KLÍČ
Ekocis Biologický filtr BF2-EK pro 6-10 osob
Biologický filtr se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Účinnost v kombinaci se septikem nebo ...
25 322 Kč/ks s DPH
20 dnů
Sleva3%
REALIZACE NA KLÍČ
Ekocis Biologický filtr BF3-EK, pro 10-14 osob
Biologický filtr se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Účinnost v kombinaci se septikem nebo ...
33 353 Kč/ks s DPH
20 dnů
Sleva3%
REALIZACE NA KLÍČ
Ekocis Biologický filtr BF4-EK, pro 14-18 osob
Biologický filtr se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Účinnost v kombinaci se septikem nebo ...
41 050 Kč/ks s DPH
20 dnů
Sleva3%
REALIZACE NA KLÍČ
Ekocis Biologický filtr BF5-EK pro 18-22 osob
Biologický filtr se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Účinnost v kombinaci se septikem nebo ...
48 078 Kč/ks s DPH
20 dnů
 

Celkem zboží v kategorii: 5